top of page

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง วัดหยุด ธ.ค.

ธ.ค. 2566

ฮ่องกงไหว้พระ 6 วัด

พ.ย. - มี.ค. 2567

ดิสนีย์แลนด์ บิน TG

ต.ค. - ธ.ค. 2566

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 4D3N

ธ.ค. - มี.ค. 2567

เปิดห้องลับหวังต้าเซียน

พ.ย. - ธ.ค. 2566

ฮ่องกง ปีใหม่

ธ.ค. 2566

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

ก.ย. - มี.ค. 2567

ฮ่องกง-นอนปิง-ไหว้6วัด

พ.ย. - ธ.ค. 2566

ฮ่องกงสายมู ปี 2567

ม.ค. - มิ.ย. 2567

Image by Valeriia Lukianova

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อจองทัวร์

ติดต่อช่อผกาทัวร์

S__15704569.jpg

ภาพบรรยากาศความประทับใจ

bottom of page